JaartaakPlanner_flipped

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker ;-)

Inloggen Solvidi | JaartaakPlanner

Wil je ook in minder tijd normjaartaken maken?

Door JaartaakPlanner te gebruiken besparen schoolleiders tijd, moeite en onzekerheid en weten leerkrachten vóór het begin van het schooljaar waar ze aan toe zijn.

Proef-account aanvragen

Voordelen van Solvidi | JaartaakPlanner

 • Snelle implementatie: de software is binnen 1 uur volledig operationeel.
 • Eenvoudige aanpassingen: wijzigingen per schooljaar kunnen eenvoudig worden doorgevoerd.
 • Automatische berekeningen: houdt rekening met verlofregelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving.
 • Overzichtelijke weergave: biedt een handig totaaloverzicht van de werkverdeling per team of individu.
 • Terugkijken: bekijk jaartaken uit voorgaande jaren met gemak en maak gebruik van deze gegevens.
screen
Vraag een
demo aan

Elke docent in het onderwijs krijgt voorafgaand aan het schooljaar een normjaartaak . Op verzoek van de AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders) heeft Axilium Onderwijs software ontwikkeld voor het efficiënter inplannen en opvolgen van normjaartaken. Het bespaart de schoolleider tijd, moeite en onzekerheden. Dit softwarepakket houdt rekening met alle wettelijke en CAO-bepalingen. Interessant is dat het maken van normjaartaken onderdeel is van het werkverdelingsplan dat elke school met het team maakt.

Proefaccount aanvragen
Eenvoudig in gebruik
CAO Proof
Handige jaarkalender
Overzichtelijk dashboard
Webbased
Vriendelijk geprijsd
Goed bereikbare helpdesk

Werkverdelingsplan gereed voor nieuwe schooljaar?

Als schooldirecteur in het primair onderwijs bent u ongetwijfeld op de hoogte van de wijziging in de CAO met betrekking tot het werkverdelingsplan. Hierin is vastgelegd dat het team zelf besluiten moet nemen over:

 • de verdeling van de lessen
 • de verhouding tussen lesgeven en overige taken
 • de tijd voor de voorbereiding en het nawerk
 • de tijd binnen en buiten de klas voor onderwijsondersteunend personeel
 • de aanwezigheid op school
 • hoe met de pauzes wordt omgegaan
 • wie in welke werkgroep deelneemt
 • wie welke training of studie gaat volgen.

In de CAO Primair Onderwijs zijn afspraken gemaakt over het werkverdelingsplan in de school. Uitgangspunt hierbij is de dialoog op school. Het team krijgt een bepalende rol bij de werkverdeling.
Stap 8 in dit plan is het gesprek met de medewerker over de normjaartaak.

 

hero_jaartaakplanner

Ondersteunende software

Op verzoek van de AVS heeft Axilium ondersteunde, gebruikersvriendelijke software ontwikkeld voor het efficiënter inplannen en opvolgen van jaartaken. JaartaakPlanner:

 • is binnen 1 uur volledig ingericht voor gebruik
 • houdt in berekeningen automatisch rekening met verlofregelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving
 • geeft u een totaaloverzicht van de werkverdeling (per team of individu)
 • helpt u bij het sturen van medewerkers op de uitvoering van hun jaartaken
 • zorgt ervoor dat wijzigingen per schooljaar eenvoudig doorgevoerd kunnen worden
 • geeft u de mogelijkheid om jaartaken terug te kijken over meerdere jaren.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden of een gratis proefaccount aanvragen?

Neem dan contact op

Wil je meer weten?
Neem dan contact op